Enkele reacties nadien,...

Beste Marc,
we wensen u persoonlijk te danken voor uw perfecte organisatie.Je was een fantastische ceremoniemeester die zelfs het mooie weer bij had ...
We danken u hartelijk voor de bijzondere inzet en verzorgde ceremonie ...
Bedankt voor de fijne begeleiding van ons huwelijk...